Kvôli nefunkčnému sociálnemu systému zomrel ďalší človek. Aké konkrétne kroky prijme ministerstvo?

Spýtalo sa už: 728

Spýtajme sa Erika Tomáša. Podpíšte sa a my sa spýtame aj vo vašom mene


V posledných dňoch sme svedkami absolútneho zlyhania sociálneho systému na Slovensku, ktoré prinieslo ďalšiu obeť. Pán Ladislav bol po krátkej hospitalizácii prepustený z nemocnice rovno na ulicu. Dožadoval sa ďalšej zdravotnej starostlivosti, ktorá mu pre dlh na zdravotnom poistení poskytnutá nebola. Zariadenia sociálnych služieb sa nedočkal. Ocitol sa v medzipriestore medzi nedostupnou zdravotnou starostlivosťou a nedostupnými sociálnymi službami pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe. To ho stálo život.

Pán Ladislav ani zďaleka nie je jedinou obeťou dlhodobého zanedbávania systémového riešenia chudoby na Slovensku. Prípadov, kedy si ľudí bez domova s dlhom na zdravotnom poistení systém pohadzuje, až kým nie je neskoro, vidíme pri našej práci mnoho.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny mlčí. Vo svojom výpočte úspechov za prvých 100 dní nie je ani zmienka o jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, o ľuďoch bez domova.

Spýtajte sa s nami ministra Erika Tomáša, aké systémové opatrenia ministerstvo prijme na ochranu životov týchto ľudí.