POTREBUJEME VÁŠ HLAS, ABY NÁS BOLO POČUŤ

Počet ľudí bez domova na Slovensku vzrástol za 10 rokov až 3 násobne. Viac ako 70 000 ľudí dnes nemá strechu nad hlavou. Ďalších približne 860 000 ľudí žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Napriek týmto alarmujúcim číslam je téma ľudí ohrozených stratou bývania dlhodobo na okraji záujmu štátu:

  1. na Slovensku čelíme akútnemu nedostatku cenovo dostupného nájomného bývania
  2. opatrenia štátu na pomoc ľuďom žijúcim v chudobe sú neadresné
  3. slovenská legislatíva nepozná pojem “človek bez domova” a nedokáže prijímať systémové  opatrenia na pomoc (napr. v otázkach zdravotnej starostlivosti, dostupného bývania či finančnej pomoci)

Pri snahe riešiť problémy týkajúce sa ľudí v ťažkej sociálnej situácii potrebujeme, aby sa téma chudoby na Slovensku stala prioritou a verejným záujmom novej vlády. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí bez domova preto prosíme, aby ste sa za nás postavili a vyjadrili to svojim podpisom a zdieľaním. Váš hlas nám pomôže pri presadzovaní zlepšenia podmienok pre ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou bývania, najmä:

  • presadiť príspevok na bývanie ako samostatnú dávku
  • tlačiť na sfunkčnenie výstavby dostupného nájomného bývania
  • ukotviť pojem “človek bez domova” v slovenskej legislatíve

ABY NÁS BOLO POČUŤ, POTREBUJEME VÁŠ HLAS

Počet podpisov: 1818

CHCEM, ABY SA PREVENCIA BEZDOMOVECTVA STALA PRIORITOU ŠTÁTU


Ďakujeme, že vám záleží na ľuďoch bez domova.