POTREBUJEME VÁŠ HLAS, ABY NÁS BOLO POČUŤ

Na Slovensku žije podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 až 23 483 ľudí bez domova. Ďalších približne 660 000 ľudí momentálne žije pod hranicou príjmovej chudoby. Kvôli energetickej kríze a inflácii sa tento problém bude týkať čoraz viac ľudí. Napriek týmto alarmujúcim číslam je téma ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou bývania dlhodobo na okraji záujmu štátu:

  • na Slovensku čelíme akútnemu nedostatku cenovo dostupného bývania,
  • stále neexistuje národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva, 
  • slovenská legislatíva nepozná pojem “človek bez domova” a nedokáže prijímať opatrenia na pomoc (napr. v otázkach zdravotnej starostlivosti, dostupného bývania či finančnej pomoci).

Pri snahe riešiť problémy týkajúce sa ľudí v ťažkej sociálnej situácii narážame na nezáujem štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí bez domova preto spúšťame podpisovú akciu. Vaše podpisy nám pomôžu pri presadzovaní zlepšenia podmienok pre ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou bývania.

ABY NÁS BOLO POČUŤ, POTREBUJEME VÁŠ HLAS

Počet podpisov: 1323

CHCEM, ABY SA PREVENCIA BEZDOMOVECTVA STALA PRIORITOU ŠTÁTU


Ďakujeme, že vám záleží na ľuďoch bez domova.